Įsidainavimas

Įžanga

Trumpa viso video ciklo apžvalga; kodėl įsidainavimas svarbus?

Kvėpavimas

Kaip įkvėpti taisyklingai ir priversti dirbti reikiamus raumenis.

Kūnas

Kaip apšildyti dainavimui reikalingus kūno raumenis, atsipalaiduoti, bet išlikti susikoncentravus.

Garso formavimas

Dainavimas mormorando, garso tęsimas, švilpiamasis registras, obertonai.

Klausa

Pratimai, padedantys lavinti melodinę ir harmoninę klausą.

Vizualizavimas

Pratimai, kuriuos papildo vizualizacijos ir asociacijos, padedančios taisyklingai atlikti užduotis.

Priebalsiai

Liežuvio apšilimas, skardieji ir duslieji priebalsiai, aiški dikcija.

Balsiai

Pratimai, padedantys formuluoti lygesnius, minkštesnius balsius dainuojant.

CHORINIO DAINAVIMO PAMOKOS

Partijų įrašymas kompiuteriu

Išsami nemokamos natų surinkimo programos Musescore instrukcija: kaip suvesti natas ir paruošti atskirų balsų partijas savarankiškam choristų darbui.

Teksto mokymasis pirmokų chore

Žaidimai ir aktyvios veiklos, pirmos klasės choristams padedančios ne iškalti, o išmokti kūrinių literatūrinius tekstus.

Darbas su 3-6 m. amžiaus choristais

Kaip sukaupti ir išlaikyti darželinukų (3-6 m. choristų) dėmesį? Sceninė ir muzikinė parengiamojo choro kultūra.

Bendroji tvarka chore

Choro koncertinė apranga, tvarka scenoje, natos, mobilieji telefonai.

Mokinių vertinimas chore

Ar chorui svarbu turėti vertinimo sistemą? Skirtingo amžiaus vaikų vertinimas. Lankomumo koreliacija su pažangumu.

CHORĄ PAPILDANČIOS PAMOKOS

Scenos judesys 1: Euritmika

Kodėl choristams svarbu dirbti ne tik su balsu, bet ir su kūnu? Euritmikos principai ugdant choristų sceninę kultūrą.

Scenos judesys 2: ritmika ir motorika

Aktyvios veiklos, lavinančios choristų ritmiką ir smulkiąją motoriką.

Solinis dainavimas choristams

Kaip padėti vaikams atrasti natūralų, patogų, laisvą balso skambėjimą?

Muzikos raštas ir asociacijų metodas

Pirmoji pažintis su muzikos raštu – kaip mokytis, o ne kalti? Asociacijų metodas ir Natukų knygelės.

Fortepijono pamokos choristams

Kokia nauda choristui iš grojimo fortepijonu? Su dainavimu susiję fortepijono pratimai ir praktikos.

Mobiliosios programos fortepijonui

Mobiliosios programos interaktyvioms fortepijono pamokoms. Ką daryti, jei pradedantis groti mokinys namuose neturi instrumento?

Gitaros pamokos choristams

Paprasti sprendimai dažniausiai pasitaikančioms problemoms gitaros pamokose.